Đăng ký | CleverNET - Mạng quảng cáo thông minh trên điện thoại di động

Đăng ký

Đăng ký ngay để có thể sử dụng các dịch vụ của CleverNet. Chúng tôi cung cấp các tính năng giúp người dùng dễ dàng đăng banner và thiết kế chiến dịch (đối với Advertisers) và quản lý hiển thị banner trên website của mình (đối với Publisher).


Bạn muốn đăng ký tài khoản


Advertiser Publisher

Xác thực


Xác thực


Khi chấp nhận tham gia Ad-exchange tức là bạn đồng ý cho phép các publisher khác trong hệ thống Ad-exchange của CleverNET có thể đăng quảng cáo miễn phí trên ứng dụng của bạn. Ngược lại, bạn cũng được phép đăng quảng cáo cho ứng dụng của mình trên các ứng dụng của các publisher khác trong hệ thống.

Tham gia Ad-exchange để phát triển và quảng bá ứng dụng của mình tới hàng triệu người tiêu dùng!