Liên hệ | CleverNET - Mạng quảng cáo thông minh trên điện thoại di động

 

Head office: Head office: 46 Vuong Thua Vu Street, Phuong Mai, Thanh Xuan, Ha Noi
Tel: +84 4 32115825 – Fax: +84 4 32115823
Ho Chi Minh city branch: G002A Phu Nhuan building, 20 Hoang Minh Giam, Phu Nhuan district, Ho Chi Minh city
Tel: +84 8 39979585 – Fax: +84 8 39979584
Da Nang branch: 3rd floor, Savico building, 66 Vo Van Tan, Da Nang city
Tel: +84 5113-749-686
Jakarta – Indonesia branch: Thamrin Office Park AA11, Thamrin Boulevard, Jakarta 10230, Indonesia
Tel: +62 21 3199 7442 – Fax: +62 21 3199 7442

Switch to our mobile site