Ad-exchange | CleverNET - Mạng quảng cáo thông minh trên điện thoại di động

 
Ad-exchange

Ad-exchange là chức năng cho phép các publisher quảng cáo cho chính web/app của mình trên các web/app trong cùng hệ thống mà không mất chi phí quảng cáo.
Khi lựa chọn đồng ý tham gia Ad-exchange các publisher sẽ được quyền đăng các banner cho mình và link với những app mong muốn để hiển thị quảng cáo đồng thời cũng dành 1 lượng quảng cáo tương đương trên app của mình để các publisher trong cùng cộng đồng Ad-exchange có thể quảng cáo trên đó.

Trong tab Ad-exchange bạn có thể lựa chọn Đồng ý tham gia Ad-exchange, sau đó lựa chọn những website/application bạn muốn hiển thị quảng cáo trên đó.

adexchange1.png

Switch to our mobile site