Demo | CleverNET - Mạng quảng cáo thông minh trên điện thoại di động

 
 • Quảng cáo trên điện thoại

  • MMA (320x50) Demo
    
  • Medium Rectangle (300x250) Demo
    
  • Leaderboard (728x90) Demo
    
  • Fullscreen (766x66) Demo
    
  • Portrait (768x768) Demo
    
  • Landscape (1024x66) Demo
    
  • Fullscreen Ads (320x480) Demo
    
  • Click to popup Ads Demo
    
  • Box Ads Demo
    
  • List Ads Demo
    
 • Quảng cáo với hiệu ứng đặc biệt

 • Quảng cáo với banner tiêu chuẩn

  • Medium Rectangle (300x250) Demo
    
  • Rectangle (180x150) Demo
    
  • Wide Skyscraper (160x600) Demo
    
  • Skyscraper (120x600) Demo
    
  • Leaderboard (728x90) Demo
    
  • Full Banner (468x60) Demo
    
  • Half Banner (234x60) Demo
    
  • Vertical Banner (120x240) Demo
    
  • Large Rectangle (336x280) Demo
    
  • Square Popup (250x250) Demo
    
  •  

Switch to our mobile site