CPA Tracking SDK | CleverNET - Mạng quảng cáo thông minh trên điện thoại di động

 

Để thống kê số lượng install ứng dụng thông qua quảng cáo, Advertiser chỉ cần tích hợp bộ SDK mới nhất của CleverNET. Chi tiết tích hợp và bộ SDK quý khách có thể tìm thấy ngay trong file tổng hợp dưới đây :Switch to our mobile site