Agency

Chương trình đại lý CleverNET hướng tới mục tiêu mở rộng mạng lưới cung cấp giải pháp truyền thông
trên ứng dụng di động CleverNET thông qua các đại lý cung cấp dịch vụ quảng cáo trên CleverNET.
Khi gia nhập với chúng tôi, các đại lý sẽ:

Quản lý/kiểm soát trực tiếp chiến dịch của khách hàng.

Thống kê báo cáo chi tiết, trực quan theo thời gian thực.

Cơ chế hợp tác thuận lợi, mang lại lợi ích lớn cho đại lý khách hàng.

Được hỗ trợ 24/7, tối ưu campaign, on-site training và các hỗ trợ khác từ CleverAds.

Đăng ký trở thành đại lýCung cấp dịch vụ cần quảng cáo   
Cung cấp nguồn traffic quảng cáo


Chuyển sang giao diện Desktop